Grönköping – Vinkelboda Järnväg

Järnvägen i fråga är en enkelspårig, oelektrifierad bana. Den sträcker sig mellan staden Grönköping och det lilla samhället Vinkelboda där den ansluter till en dubbelspårig, elektrifierad statsbana.

Vinkelboda råkar av en händelse ligga lika högt över havet och lika långt från Stockholm som Torsåkers järnvägsstation.
Torsåker var bostadsort för serietecknaren Elov Persson (1894 – 1970) som bl a skapade seriefiguren Kronblom, bosatt just i Vinkelboda.

Utefter järnvägslinjen ligger mellanstationen Dunderhyttan, känd som bostadsorten för ett par andra av Elov Perssons seriefigurer, August och Lotta Vråk.