Andra filmer från GVJ

När man tittar på de filmer som är tagna med kameravagnen så blir onekligen den bästa kvalitén när vagnen står stilla och man filmar omgivningen eller ett mötande tåg.

Det gav mig uppslaget att införskaffa en vanlig videokamera, vilket jag inte hade haft tidigare. Med den skulle jag kunna utöka verksamheten med att filma mina tåg från sidan om.

Efter ett par försök upptäckte jag att det var inte lätt att försöka följa tåget med panorering och eventuellt zoomning med kameran samtidigt som man skulle ägna sig åt körningen av tåget.
Därför går jag in för, åtminstone till att börja med, att filma korta scener med kameran stillastående på ett stativ och sedan foga ihop dessa med en enkel övertoning.

Här kommer de första trevande försöken:

Lägg märke till signalernas växlingar, både inne på stationerna och för linjeblockeringen på dubbelspåret.

1. Persontåg Dunderhyttan – Vinkelboda
Ett snälltåg med DSB diesellok.

2. Malmtåg Grönköping – Vinkelboda
En T43 startar från Grönköpings lokstation, backar genom tunneln och hämtar upp ett malmtåg från gruvan. Ställer därefter upp för avgång på personbangården.
Avgår till Vinkelboda via Dunderhyttan. Vid ankomsten kopplas dieselloket loss och kör in till lokstationen via vändskivan. Ett D-lok kopplas istället för tåget.

3. Rheingold Vinkelboda – Grönköping
Ett gästande rheingoldtågset draget av ett SJ ellok littra F ankommer till Vinkelboda. Elloket byts ut mot ett likaledes gästande tyskt ånglok littra 03. Tåget avgår till Grönköping med ett kort uppehåll i Dunderhyttan på vägen.

4. Tomvagnståg Vinkelboda – Grönköpings Gruva
Ett tågsätt med tomma malmvagnar har anlänt till Vinkelboda från den elektrifierade statsbanan. Ett GVJ diesellok (motsv DB V160) körs ut från lokstationen och kopplas framför malmvagnarna. Tåget avgår till Grönköping där vagnarna backas in till gruvan varefter dieselloket parkeras i lokstationen.

5. Mg-lok med malmtåg på statsbanan
Ett malmtåg med Mg-lok i Vinkelboda får Kör i dvärgsignalen och avgår ut på den dubbelspåriga statsbanan. Så småningom närmar det sig försignalen till nästa station som slår om till Vänta kör. Samtidigt möter det ett annat godståg med ett D-lok. Malmtåget kommer in på stationen och gör uppehåll.

6. El13 med sovvagnståg på dubbelspåret
NSB El13 med ett svensk/dansk/tyskt sovvagnståg avgår från Vinkelboda ut på dubbelspåret. På vägen möter det ett SJ Du-lok med ett godståg innan det anländer till nästa station.

7. Tyskt E91 och TGOJ Ma-lok på dubbelspåret
DB E91 med ett godståg avgår från Vinkelboda ut på dubbelspåret. På vägen möter det ett TGOJ Ma-lok med ett annat godståg. Först får man följa E91 tills det anländer till nästa station och därefter Ma-loket också in på nästa station.

8. F-lok med snälltåg på statsbanan
SJ F 697 med ett SJ snälltåg, bestående av äldre stålvagnar, avgår från spår 2 i Vinkelboda ut på statsbanan. På vägen möter det SJ Da 884 med ett godståg innan det anländer till nästa station.

9. Rälsbuss litt Y går Grönköping – Vinkelboda
En SJ rälsbuss litt Y med en bagagesläpvagn litt UF avgår från spår 11 på personbangården i Grönköping. I Dunderhyttan kommer den in på spår 2 för resandeutbyte och för att invänta ett möte. När det mötande malmtåget med GVJ godstågsdiesel (motsv BR Warship class) pas­serat på spår 3 (genomfartsspåret) så fortsätter rälsbussen till Vinkelboda dit den ankommer till spår 3.

10. Rälsbusslitt Y6 går Grönköping – Vinkelboda
En SJ rälsbuss Y6 med släpvagn UBF6Y avgår från spår 12 i Grönköping. Den anländer till spår 3 i Dunderhyttan där den gör uppehåll för resandeutbyte. I bakgrunden passerar TGOJ Ma-lok med ett malmtåg på den dubbelspåriga bron. Efter uppehållet fortsätter rälsbussen mot Vinkelboda. Man kan fortfarande se malmtåget längre bort på dubbelspåret.

11. Köbildning på dubbelspåret
Ett godståg avgår från Vinkelboda till Dunderhyttan. På det ledigblivna spåret kan ett tåg som står och väntar vid infartssignalen från dubbelspåret köra in. Därefter kan alla bakomvarande tåg gå fram en blocksträcka vardera.

12. Godståg växlar i Dunderhyttan
Ett GVJ godståg på väg från Vinkelboda till Grönköping växlar i Dunderhyttan.