”Förarplatsfilmer” från GVJ

Filmerna har tyvärr inte speciellt bra kvalitet. Kameran hoppar och skakar och skärpedjupet är begränsat. Det som jag själv tycker är mest intressant är att se hur signalbilderna skiftar framför tåget.

1   Min första ”förarplatsfilm”.
Ett lok startar från uppställningsplatsen i Vinkelboda och kör via vändskivan ut till det väntade tågsättet. Efter att ha inväntat ett mötande godståg kan vårt tåg avgå mot Dunderhyttan. Där görs uppehåll för resandeutbyte och inväntan av ett mötande malmtåg. Därefter avgång till slutstationen Grönköping.

2  Ut på statsbanans dubbelspår
Tåget står klart för avgång på spår 2 i Vinkelboda. Ett annat tåg har nyligen avgått. Så snart det hunnit så långt att det blir grönt i den första blocksignalen ute på linjen så ställer tågklareraren kör för vårt tåg som kan avgå. Väl ute på dubbelspåret möter vi ett snälltåg, passerar genom en tunnel, över en bro och genom en tunnel till. Därefter möter vi ett godståg och närmar oss infartssignalen till en station. Signalen visar ”kör, vänta stopp” och inne på stationen visar nästa signal rött så att vi får stanna. Konstigt nog är det Vinkelboda som vi kommit tillbaka till.

Utöver ovanstående filmer som är tagna helt och hållet med actionkameran så har jag använt den för enstaka scener i en del av mina andra filmer från GVJ