Två nya filmer från GVJ

Två nya filmer om olika malmtåg med olika dragfordon finns publicerade nu.

En förteckning över mina MJ-filmer på Youtube finns här.