Inte bara 1800-tal

Förutom att jag lärde mig vikten av att ha rätt klädlager under när jag lyssnade på andra så har jag också kunnat vidga mitt vetande om hur modet växlat mellan decennierna under 1800-talet och fram till första världskriget.
Dessutom har jag reflekterat över för egen del att när det gäller museijärnvägar så finns en risk för att man kan vara för ålderdomligt klädd. Ångloken som används är för det mesta från början av 1900-talet och vagnar kan finnas enstaka från slutet av 1800-talet men sedan från hela första hälften av 1900-talet.
Riktigt gamla lok och vagnar från kanske 1860 – 1870-tal finns mest bara på Sveriges Järnvägsmuseum och de är så ömtåliga att man tar bara ut dem och kör med kanske var tionde år i samband med något jubileum eller dylikt.
På mindre, oelektrifierade järnvägar användes ånglok för godstrafik ända in på 1960-talet och för persontåg med behov av många vagnar in på 50-talet. För godstågen började ersättningen i form av diesellok komma först på 50-talet. Som ersättning för persontåg till ett begränsat antal passagerare började det komma rälsbussar succesivt från 20-talet men först på 50-talet kom det rälsbussar där man kunde koppla ihop flera stycken som kördes av en förare.
Det var den klassiska modellen med halvcirkelformade kortändar, målade i orange nedtill och gräddgult upptill. De allra sista av denna modell försvann ur ordinarie trafik på 1980-talet så de har hunnit att bli museifordon de också.
Det är inte ovanligt att museiföreningar satsar på att återskapa stationsmiljöer från ungefär 1940-talet och då passar det in att köra med ångtåg av 1900-talsmodell men även rälsbussar.

I det sammanhanget så passar det inte särskilt bra att komma i 1800-talskläder. Hellre då i något med förebild från 1930- 40- eller 50-tal. Därför har jag börjat satsa lite på 1940-tal också. Eftersom andra världskriget pågick under halva decenniet så har jag delvis inriktat mig på uniformspersedlar från den tiden.

Ser man på museifartyg så är t ex s/s Bohuslän från 1914, s/s Trafik från 1892, s/s Mariefred från 1903 och s/s Blidösund från 1911.
Hjulångaren Eric Nordevall byggdes 1836 och förliste på Vättern 1856, så vill man ut och resa i krinolin bör man välja rekonstruktionen Eric Nordevall II.

 

Fortsätt till: Mina utstyrslar, tiden före 1910      Tillbaka till: Innehållsförteckning