Träffa andra i gammaldags kläder

Ganska snart upptäckte jag att det skulle vara roligare om det hade varit fler i gammaldags kläder på en och samma museitågsresa. Ofta har museiföreningarna varje år någon form av temadag vid något eller några tillfällen, typ ”Museibanans Dag”. Om man försöker välja sådana dagar att göra en tågresa så kan det vara lite större chans att man kunde träffa på några fler som också är klädda i gammal stil. Dock har jag aldrig vid sådana tillfällen träffat några andra som konsekvent gått in för att skaffa och använda kläder och accessoarer i gammal stil i likhet med mig själv. Det har mera varit frågan om att man passade på att använda gammalt arvegods. Föreningarnas inriktning vid dessa temadagar ligger helt vid sidan om passagerarnas klädsel och är vanligtvis tätare trafik än annars och att man tar fram gamla unika lok och vagnar som inte håller att slita på under hela trafiksäsongerna.

Den enda museiförening, som jag har hittat, som tidigare hade en dag när man explicit uppmanade besökarna att komma i gammaldags kläder är den i Mariefred, Östra Södermanlands Järnväg. Här annonserade man ut en trafikdag med ”Historiskt Resande”. Tyvärr är den dagen slopad sedan ett antal år tillbaka.

 

Jag försökte länge att hitta något forum där man kunde få kontakt med andra som också iordningställer och använder kläder i gammal stil. Ett år fick jag så se i Trädgårdsföreningens i Göteborg kalendarium att vid en temadag kunde man få tillfälle att träffa medlemmar ur sällskapet Viktorianerna som skulle samlas för picknick i sina gammaldags kläder. Där, på Trädgårdföreningens gräsmattor, i det strålande solskenet, träffade jag för första gången en hel grupp som verkligen satsade på att sy sina gammaldags kläder, en del i ytterst flotta turnyrklänningar. Nu kom det loss med att få kontakt med andra med samma intresse. Det här sällskapet hade en hemsida som jag fick adressen till men framför allt så varseblev jag att jag skulle behöva skaffa ett facebookkonto för att kunna hänga med i kommunikationen.

Via Viktorianernas hemsida kunde jag sedan leta mig vidare till Svenska 1800-talssällskapets hemsida och facebooksida.
På 1800-talssällskapets hemsida fanns det en efterlysning på tidstypiskt klädda åskådare till det jubileumsmaratonlopp som skulle anordnas med anledning av att det var 100 år sedan stockholmsolympiaden.  Till detta anmälde jag mig och fick ytterligare ett tillfälle att träffa ”personerna bakom hemsidan”.

 

Fortsätt till: Rätt klädd inifrån och ut        Tillbaka till: Innehållsförteckning