Signaler

Till mina tidigaste anläggningar hade jag successivt sparat ihop och kunna köpa Märklins tyska signaler, både semaforer och ljussignaler. Hade hela tiden en önskan att kunna ha svenska signaler i stället.
I början på 1970-talet försökte jag mig på att bygga egna ljussignaler med svensk förebild. Det minsta i lampväg som jag kunde hitta var röda och gröna reservlampor till Märklins signaler med 2,8 mm diameter. Turligt nog så kunde man på Clas Ohlson, på den tiden köpa klara lampor i samma dimension, bland annat för 16 V, samma som märklinlamporna.
Det fanns ingen chans att bygga dessa signaler skalenliga utan de fick bli för stora. Lamphuset gjorde jag av en 5 mm fyrkantstång i mässing. Stolpe av 3 mm mässingrör. För matningen till lamporna använde jag lackisolerad lindningstråd som fick gå inuti mässingröret. Jag gjorde huvudsignaler med två, tre, fyra, eller fem lampor. Även några försignaler av den äldre typen med separat sidotågvägslykta och några dvärgsignaler.
Dessa hembyggda signaler började jag använda på anläggning nr 7 och har fortfarande i bruk. När så lysdioder i olika färger började bli tillgängliga så bytte jag till sådan i stället för glödlamporna. Matningen fick då också ändras till 5 V likspänning och med ett individuellt inprovat förkopplingsmotstånd för varje diod.

 

 

 

 

 

den här filmen visas några av signalerna från ”förarplatsvy”.